Just Wait...

Project Management

Wat is Project Management?

Projectmanagement is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd, en afgerond worden.

Een project is een reeks van samenhangende activiteiten met :

 • Een opdrachtgever voor het project
 • Een concreet eindresultaat
 • Een duidelijk begin en einde
 • Een te realiseren eindproduct binnen de gestelde voorwaarden zoals tijd, geld en kwaliteit

Projectmanagement omvat de aansturing van projectleiders en de beheersing van meerdere deelprojecten, terwijl projectleiding de aansturing van teamleiders binnen een project omvat.

Bij projectmanagement wordt (in het algemeen) de volgende stappen doorlopen:

 • opstart van het project
 • Bepaling van de omvang/scope van het project
 • Planning van het project
 • Opdeling van het project in verschillende fasen
 • Uitvoering van de verschillende fasen
 • Opvolging van de projectvoortgang
 • Besluitvorming en creatie van het eindproduct

U kunt ons telefonisch bereiken op 0316-700285 of een e-mail sturen.