Just Wait...

Reorganisatie Management

Wat is Organisatie / Reorganisatie advies?

Bij organisatie advies bekijken we de volgende punten:

  • Hoe doen we het eigenlijk in ons bedrijf?
  • Zijn de resultaten naar tevredenheid?
  • Waar gaat het goed?
  • Waar kan het beter?

Elke goede ondernemer of manager is met deze punten bezig. Bij organisatie advies kijken wij in de keuken van uw bedrijf, praten wij met de mensen van de werkvloer en onderzoeken wij hoe de organisatie functioneert.

Reorganisatie is een van de belangrijkste tools voor een bedrijf om financieel gezond te blijven

Middels een goed onderbouwd en gedegen rapport, krijgt u van ons te horen waar uw bedrijf uitstekend in scoort en waar de eventuele knelpunten of verbeterpunten voor uw bedrijf liggen.

Wilt u dat wij u helpen om deze punten te verbeteren (ook wel reorganisatie genoemd)?

Dat doen wij graag, met onze afdeling reorganisatieadvies. Naast veranderende marktomstandigheden en tegenvallende bedrijfsresultaten, kan ook het wegvallen van sleutelpersonen in uw organisatie een reden zijn om te gaan reorganiseren. Ons team is gespecialiseerd en zeer ervaren op het gebied van reorganisaties.

Goede voorbereiding is van essentieel belang

Een reorganisatietraject dient gedegen opgezet te worden, doelen moeten helder en haalbaar zijn. Maar vooral duidelijke communicatie naar alle partijen is van groot belang.

Bij P&R Consultancy brengen wij u een goed onderbouwd en concreet reorganisatie advies uit en wordt uw reorganisatie een succesvolle ingreep!

Ook is het mogelijk (indien wij niet op een andere manier bij uw reorganisatie betrokken zijn) om u te ondersteunen in de afwikkeling van een sociaal plan of herplaatsingstraject.

DOELEN MOETEN HELDER EN HAALBAAR ZIJN

Ook in het geval van een bezwaren- / begeleidingscommissie is het nodig om hier iemand zitting te laten nemen die niet direct betrokken is bij de reorganisatie. Meestal wordt (minimaal) één lid in deze commissie door de werkgever benoemd, deze taak nemen wij dan gaarne op ons.

Voor een kennismakingsgesprek kunt ons telefonisch bereiken op 0316-700285 of mail ons.